Paški Mališani
Get Adobe Flash player

O nama

citaU Dječjem vrtiću “Paški mališani” Pag temeljem članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97) ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama. Uz redovite programe provodi se i program predškole te drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. Programi koje provodimo verificirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  DJELATNICI

 • Ravnateljica
  - Ljubica Fabijanić
 • Stručni suradnik/pedagog
  - Maja Fabijanić, pripravnica
 • Odgojiteljice:  
  - Marija Kurilić
  - Vesna Šiša
  - Marijana Šuljić
  - Tončica Galić
  - Marina Oguić
  - Jelena Pernar
  - Valentina Meštrović
  - Ana Kurilić
 • Računovodstvo
  - Gordana Kurilić
 • Spremačica
  - Ika Tičić
  - Marija Šakić
 • Kuharice
  - Radojka Rumora
  - Urica Bistričić
 • Domar
  - Franči Radoslović