U četvrtak 14.06.2018. g s početkom u 18:00 sati u prostoru Dječjeg vrtića Paški mališani održana je završna svečanost i podjela diploma predškolaca skupine Jančići.

Dječji vrtić Paški mališani,Pag Odlukom Upravnog vijeća KLASA;601-02-03/18-41 UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250,  organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićku skupinu, od najviše 20 djece.

Cilj inicijalnog razgovora je upoznavanje psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjena roditelja i priložene dokumentacije, kako bi se pronašao primjereni oblik uključivanja djeteta u predškolsku ustanovu. Također, na inicijalnom razgovoru stručni suradnik upoznaje roditelje s načinom rada ustanove, potrebnom dokumentacijom te s pravima i obvezama roditelja i pravima i obvezama Ustanove.

baby 2416718 960 720

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13)i članka 40.Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag temeljem prethodne Odluke KLASA;601-02-03/18-41,UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag,objavljuje

  • NATJEČAJ Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica,određeno,puno radno vrijeme - pogledaj natječaj

Temeljem Prijedloga Komisije za upise, KLASA;601-02-03/18-41 UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250, i Odluke Upravnog vijeća, KLASA;601-02-03/18-41 UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250, Dječji vrtić Paški mališani,Pag obavještava da se za 2018./2019. Pedagošku godinu u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju