• Objava informacija o trošenju proračunskih sredstava D.V. Paški mališani Pag u periodu za lipanj 2024. godinu - pogledaj
 • Objava informacija o trošenju proračunskih sredstava D.V. Paški mališani Pag u periodu za svibanj 2024. godinu - pogledaj
 • Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Paški mališani za 2023. godinu
  • Obrazloženje-godišnjeg-izvještaja-o-izvršenju-financijskog-plana-Dječjeg-vrtića-Paški mališani Pag-za-2023.godinu - pogledaj
  • programska klasifikacija - pogledaj 
  • Račun prihoda i rashoda - pogledaj 
  • rashodi i prihodi prema izvoru - pogledaj 
  • Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - pogledaj 
  • Sažetak - pogledaj 
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 - pogledaj
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 - pogledaj
  • Potvrda u učitanom finan.izvještaju - pogledaj
  • Referentna stranica 12-23 - pogledaj
  • Bilješke uz financijski izvještaj 12-23 (2) - pogledaj
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.2 09-23 - pogledaj
  • Potvrda o učitanom fin. izvještaju 09-23 - pogledaj
  • Referentna stranica 09-23 - pogledaj
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja 06/23 - pogledaj
  • Bilješke uz financijski izvještaj 06-2023 - pogledaj
  • Potvrda o učitanom fin.izvještaju - pogledaj
  • Referentna stranica - pogledaj
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.0 - pogledaj
 • Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 - pogledaj
  • Bilješke uz financijski izvještaj 12-2022 (1) - pogledaj
  • Potvrda o učitanom fin.izvještaju - pogledaj
  • Referentna stranica - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2022 - 30.lipnja 2022. - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2022 - 31. ožujka 2022. - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021 - 31. prosinca 2021.  - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021 - 30. rujna 2021.  - pogledaj
 • Rebalans financijskog plana 09-2021. god - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021 - 30. lipnja 2021.  - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021 - 31. ožujka 2021.  - pogledaj
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020 - 31. prosinca 2020.  - pogledaj
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 09-2020 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 06-2020 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 03-2020 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 12-2019 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 09-2019 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 06-2019 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 03-2019 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 12-2018 - pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 09-2018.- pogledaj XLS tablicu
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI 12-2017.- pogledaj XLS tablicu