paskimali

Za 2019./2020. pedagošku godinu u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šest godine starosti, prema zahtjevima korisnika, a koja su do 31.08.2019. godine napunila 1 godinu starosti.
Svi novoupisani korisnici vrtića bit će telefonskim pozivom obaviješteni o danu i terminu inicijalnih razgovora i potpisivanja Ugovora o korištenju usluga Dječjeg vrtića.

paskimaliDječji vrtić Paški mališani,Pag Odlukom Upravnog vijeća KLASA;601-02-03/18-41
UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250, organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićku skupinu, od najviše 20 djece.

IMG 20190530 WA0016

U četvrtak, 30. svibnja 2019. godine održana je Vatrogasna vježba simulacije požara zgrade Dječjeg vrtića s elementom spašavanja unesrećenog. Ovom vježbom djelatnici i djeca dječjeg vrtića Paški mališani utvrdili su protokol postupanja prilikom evakuacije u slučaju požara.

20190515181855

Tako je glasila tema obilježavanja međunarodnog Dana obitelji koji je organizirao dječji vrtić Paški mališani Pag, 15.5.2019.god.
Još 1993.godine UN je odredio 15.svibnja kao međunarodni Dan obitelji. Cilj je da se naglasi važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva. Isto tako, toga dana sve obitelji pozvane su da proslave svoje zajedništvo, povezanost i ljubav koju osjećaju jedni prema drugima, u zajedničkim aktivnostima.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 6.svibnja do 24.svibnja 2019.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. Zahtjev za upis predaje se poštom ili osobno u uredu ravnatelja vrtića ,na adresi ;Dječji vrtić Paški mališani,Pag,Velebitska 6,23250 Pag , radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.