Dječji vrtić Paški mališani zapošljava 19 odgojiteljica, 1 stručnog suradnika (pedagoga), 5 spremačica, 2 kuharice ,1 domara,1 računovodstvenog djelatnika, 1 tajnicu i 1 ravnatelja ,što iznosi ukupan broj od 30 zaposlenih djelatnika.

Ravnateljica
   • Ljubica Fabijanić
Stručni suradnici
   • Silvija Majhen, pedagogica
   • Tea Anđelić, logopedinja
Računovodstvo
   • Gordana Kurilić

Tajnica

   • Alenka Festini
Odgojiteljice:
  • Valentina Pogorilić
  • Marijana Šuljić
  • Tončica Galić
  • Marina Oguić
  • Jelena Pernar
  • Valentina Meštrović
  • Ana Milković
  • Andrea Radoslović
  • Ana Kevrić
  • Lena Bistričić
  • Ivana Lokas
  • Martina Sabalić
  • Antonija Orlić
  • Iva Miočić

  Odgojiteljice na zamjeni

  • Marijana Šimić
  • Lena Paola Marković

Područni objekt u Povljani:

  • Ana Marija Škoda
  • Ivančica Škoda
  • Ana Vičević
  • Petra Araminčić

  Odgojiteljice na zamjeni

  • Silvia Vidaić
Spremačica
   • Renata Fabijanić
   • Marija Šakić
   • Ana Šćiran
   • Dijana Bosna
   • Ljiljana Škoda (područni objekt u Povljani)
Kuharice
   • Radojka Rumora
   • Urica Bistričić
Domar
  • Željko Goleš