OBAVIJEST O KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025. - pogledaj dokument

Odluka i rezultati upisa u Dječji vrtić Paški mališani za pedagošku godinu 2024./2025. - pogledaj dokument

Odluka i rezultati upisa u Dječji vrtić Paški mališani za pedagošku godinu 2023./2024. - pogledaj dokument

Prijedlogom Komisije za upise dječjeg vrtića i odlukom Upravnog vijeća dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šeste godine starosti, prema zahtjevima korisnika koja su do 31.08.2022. godine napunila 1 godinu starosti.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 04. travnja do 15. travnja 2022. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upis