Prijedlogom Komisije za upise dječjeg vrtića i odlukom Upravnog vijeća dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šeste godine starosti, prema zahtjevima korisnika koja su do 31.08.2021. godine napunila 1 godinu starosti. Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Djeca koja ne zadovoljavaju uvjet dobi (da su navršila godinu dana do 31. 08. 2021. godine) će također biti upisana, na način da će krenuti pohađati vrtić kroz pedagošku godinu 2021./2022., odnosno nakon što ispune sve uvjete za upis.Svi novoupisani korisnici vrtića biti će obaviješteni telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom o danu i terminu inicijalnih razgovora i potpisivanja Ugovora o korištenju usluga dječjeg vrtića.

Dječji vrtić Paški mališani, Pag

Silvija Majhen, pedagogica

>>> REZULTATI UPISA U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI PAG <<<