Za 2020./2021. pedagošku godinu u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šest godine starosti, prema zahtjevima korisnika, a koja su do 31.08.2020. godine napunila 1 godinu starosti.


Svi novoupisani korisnici vrtića bit će telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom obaviješteni o danu i terminu inicijalnih razgovora i potpisivanja Ugovora o korištenju usluga Dječjeg vrtića.
- Rezultati upisa