• Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za radno mjesto psihologa - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o verifikaciji člana - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisiavnju natječaja za stručnog suradnika psiholog_ pripravnik - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za 2 odgojitelje - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika psihologa_ pripravnik - pogledaj
 • Odluka UV o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka UV o reverifikaciji programa predškole u Vrtiću - pogledaj
 • Odluka UV o usvajanju godišnjem plana i programa rada i Kurikulum - pogledaj
 • Odluka UV o zahtjevu Udruge Kissa - pogledaj
 • Odluka UV o izvještaja o radu Vrtića za razdoblje od 01.09.2021. do 31.8.2022. - pogledaj

 • Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika logopeda - pogledaj
 • Odluka o odabiru osiguravajuće kuće za osiguranje djece od posljedice nesretnog slučaja - pogledaj
 • Odluka o isplati regresa - pogledaj
 • Odluka o najmu prostora vrtića - pogledaj
 • Odluka o visini ručka za učenike u produženom boravku u Matičnoj školi u Pagu - pogledaj
 • Zaključci sa 2 . sjednice Upravnog vijeća - pogledaj
 • Odluka o izboru kandidata za zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka o uključivanju djece, raseljenih osoba iz Ukrajine u rani i predškolski odgoj
 • Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o korištenju godišnjih odmora djelatnika - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o organizaciji odgojno obrazovnih skupina - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o usklađenju osnovice izračuna plaće za sve djelatnike - pogledaj
 • Zaključak Upravnog vijeća o nadzoru Prosvjetne inspekcije MZO - pogledaj

 • ODLUKA o verifikaciji članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • ODLUKA o imenovanju predsjednika, zamjenika i članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • ODLUKA o plaćanju Izrade glavnih projekata fotonaponske elektrane - pogledaj
 • ODLUKA o Planu upisa djece u vrtiću za pedagošku godinu 2022_2023 - pogledaj
 • ODLUKA o upisu djece za pedagošku godinu 2022_2023 - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja treći u skupni - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelje - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za logopeda - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu- treći u skupini - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu - pogledaj
 • ODLUKA o raspodjeli i trošenju viška sredstava iz 2021. godine - pogledaj
 • ODLUKA o isplati Dara u naravi za zaposlenike vrtića - pogledaj
 • Odluka o izvršenju financijskog plana vrtića za 2021. godinu - pogledaj