• Odluka UV o imenovanju inventurne komisije - pogledaj
 • Odluka UV o raspisivanju natječaja za spremačicu 2 kandidata - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika za upravljanje arhivskim dokumentarnim gradivom Vrtića - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisivanje natječaja za radno mjesto administrativnog radnika - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisvanje natječajaza radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izvršenju financijskog Plana Vrtića za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspodjeli prenesenog viška financijskih sredstava iz 2023. godine - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisvanju natječaja za radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Paški mališani - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisvanje natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o poništenju natječaja za radno mjesto administrativnog radnika - pogledaj