Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/2017. ,Povjerenstvo za upis djece u vrtić je dana 1.6.2016.godine uz suglasnost i Odluku Upravnog vijeća dana 2.06.2016. donijelo slijedeću

O B A V I J E S T

o rezultatima upisa djece

u  Dječji vrtić Paški mališani,Pag za 2016./2017. pedagošku godinu

Sukladno Obavijesti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag o upisu djece u dječji vrtić za 2016./2017. Godinu objavljenom u periodu od 25. Travnja do 13.svibnja 2016.godine utvrđuje se da su pristigla 42 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani. Svi zahtjevi pristigli su u pravovaljanom  periodu. Uvidom u pristiglu dokumentaciju i usklađenjem Plana upisa za 2016./2017. Pedagošku godinu razmatrani su svi zahtjevi za upis te se donosi Odluka da su svi

 

 ZAHTJEVI PRIHVAĆENI   

O daljnjem tijeku upisa i inicijalnim razgovorom sa stručnim timom vrtića biti čete naknadno  obaviješteni putem službene internetske stranice dječjeg vrtića ( www.vrtic-paski-malisani.hr), sa danom objave 19.8.2015.godine.  Istog dana objavit će se lista i termini za inicijalne razgovore novoupisane  djece i ostale potrebne informacije.

Na inicijalne razgovore obavezno je doći sa djetetom u prisutnosti oba roditelja prema rasporedu koji će biti objavljen. Nakon obavljenog inicijalnog razgovora potpisuje se Ugovor o korištenju usluga dječjeg vrtića (Ugovor potpisuju oba roditelja/skrbnika) .

Sve potrebne informacije možete dobiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ili na broj tel: 611 089 , 600 336.

Povjerenstvo za upise predsjednica                                                 Upravno vijeće

Vesna Šiša,v.r                                                                                                 Sanja Buljanović,predsjednica,v.r