Dječji vrtić Paški mališani,Pag Odlukom Upravnog vijeća KLASA;601-02-03/18-41 UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250,  organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićku skupinu, od najviše 20 djece.

Skupina se organizira za razdoblje od 01.07.2018. godine do 31.08.2018. godine, a mogu je pohađati djeca starija od tri godine, odnosno djeca koja su 1.1.2018.godine navršila tri godine života. Program rada odvijat će se isključivo u redovitom cjelodnevnom programu.

Rok podnošenja prijava za upis u ovu skupinu je 15.lipnja do 22.lipnja 2018. godine