Obavještavamo roditelje djece koja su školski obveznici za školsku godinu 2020./2021. da je obavezni Program pripreme za školu završio te će im poštom biti dostavljena stručna mišljenja o djeci, kao i potvrde o završetku Programa pripreme za školu. Također, mišljenja i potvrde dostavit će se i školi koju će dijete polaziti (Pag/Novalja).

Redoviti odgojno-obrazovni program  se nastavlja, kako u dječjem vrtiću, tako i putem online sustava.

Dječji vrtić Paški mališani, Pag