ekran

Pozivamo sve korisnike vrtića, a koji do sada nisu podmirili svoja dugovanja za usluge vrtića, da ista uplate  najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine.

 

Naime, prema članku 4., članku 7., članku 8. te članku 9. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi potpisanog između Dječjeg vrtića Paški mališani i roditelja/skrbnika djeteta, svi korisnici su upoznati sa načinom plaćanja usluga. Dakle, kao roditelj/skrbnik i potpisnik istog Ugovora s vrtićom , upoznati ste sa svojim obvezama te načinom postupanja  od strane vrtića ukoliko ne izvršite uplatu nepodmirenih usluga.

Računovodstvo i tajništvo vrtića