baby 2416718 960 720

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13)i članka 40.Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag temeljem prethodne Odluke KLASA;601-02-03/18-41,UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag,objavljuje

  • NATJEČAJ Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica,određeno,puno radno vrijeme - pogledaj natječaj