PREMA ODLUCI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI, U ČETVRTAK, 30. 8., I U PETAK, 31. 8. 2018., DJEČJI VRTIĆ NEĆE RADITI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROGRAMU S DJECOM.


POZIVAMO SVE RODITELJE NA RODITELJSKI SASTANAK UOČI POČETKA NOVE PEDAGOŠKE GODINE KOJI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 30. 8. 2018., U 15:00 U VRTIĆU.