Pozivamo sve korisnike vrtića, a koji do sada nisu podmirili svoja dugovanja za usluge vrtića, da ista uplate  najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine.

Naime, prema članku 4., članku 7., članku 8. te članku 9. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi potpisanog između Dječjeg vrtića Paški mališani i roditelja/skrbnika djeteta, svi korisnici su upoznati sa načinom plaćanja usluga. Dakle, kao roditelj/skrbnik i potpisnik istog Ugovora s vrtićom , upoznati ste sa svojim obvezama te načinom postupanja  od strane vrtića ukoliko ne izvršite uplatu nepodmirenih usluga.

Računovodstvo i tajništvo vrtića  

  • NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - ODGOJITELJ/ICE (19.5.2021) - pogledaj
  • NATJEČAJ - Stručni suradnik logoped/ica (19.5.2021) - pogledaj

NATJEČAJ - Stručni suradnik logoped/ica - pogledaj natječaj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag, donesenog pod klasom: 021-03-01/19-1, Urbroj: 2198/24-06/03-19-379 dana 02. kolovoza 2019 godini , Pag a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani klasa:601-02-02/21-5 ,ur.broj: 2198/24-06/03-21-1 donesene dana 18. veljače 2021. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića Paški mališani objavljuje:

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: - ODGAJATELJ/ICA - pogledaj dokument

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani klasa:601-02-02/21-4 ,ur.broj: 2198/24-06/01-21-4 donesene dana 18. veljače 2021. godine ravnateljica Dječjeg vrtića Paški mališani objavljuje


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA - pogledaj natječaj