document 3268750 960 720

  • ODLUKA Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića paški mališani Pag za 2019/2020 godinu - pogledaj
  • Odluka o odabiru ponude za izgradnju sustava video nadzora u dječjem vrtiću - pogledaj
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u dječjem vrtiću - pogledaj
  • Odluka o usvajanju godišnjeg Plana i Programa odgojno-obrazovnog rada DV za 2019-2020 - pogledaj
  • Odluka  o Rebalansu Dječjeg vrtića za 2019. financijsku godinu - pogledaj