Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani klasa:601-02-02/21-14 ,ur.broj: ­­­­­­­­­­­­­­­­2198/24-06/01-21-14 donesene dana 17. rujna  2021. godine ravnateljica Dječjeg vrtića Paški mališani objavljuje  - NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA - pogledaj natječaj