• OBAVIJEST o 11. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 12. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 13. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 14. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 15. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 16. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 17. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 18. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 19. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 20. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument

 • OBAVIJEST o 1. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 2. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 3. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 4. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 5. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 6. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 7. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 8. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 9. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 10. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 11. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 12. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 13. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 14. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 15. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 17. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
  • OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima na 17. sjednici Upravnog vijeća - pogledaj
 • OBAVIJEST o 18. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 19. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 20. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 21. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj

 • OBAVIJEST o 1. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 2. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 3. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 4. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 5. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 6. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 7. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 8. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 9. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 10. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj

              - PRILOG

 

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje četiri godine.

Upravno vijeće:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.