Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni suradnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Poslovi i zadaci Odgojiteljskog vijeća:

 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada dječjeg vrtića,
 • potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
 • OBAVIJEST o 11. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 12. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 13. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 14. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 15. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 16. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 17. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 18. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 19. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 20. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 21. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument
 • OBAVIJEST o 22. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj dokument

 • OBAVIJEST o 1. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 2. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 3. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 4. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 5. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 6. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 7. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 8. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 9. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 10. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 11. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 12. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 13. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 14. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 15. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 17. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
  • OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima na 17. sjednici Upravnog vijeća - pogledaj
 • OBAVIJEST o 18. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 19. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 20. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 21. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj

 • OBAVIJEST o 1. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 2. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 3. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 4. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 5. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 6. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 7. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 8. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 9. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj
 • OBAVIJEST o 10. sjednici Upravnog vijeća DV Paški mališani Pag - pogledaj

              - PRILOG