30.11.- KIĆENJE GRADSKE JELKE S POČETKOM U 10,00 SATI NA NAŠOJ PIJACI UZ SLASNE FRITE , NASTUP DJECE I DOLAZAK DJEDA MRAZA 

06.12.-  STARIJA SKUPINA ODLAZI NA IZLET U POSJET PRIJATELJIMA IZ DJEČJEG VRTIĆA „SMJEŠKO“ U VIR

08.12.- PREDSTAVA U NAŠEM VRTIĆU „BON TON TON“